CAPGROSSOS

QUÈ SABEM DELS CAPGROSSOS

-NOELIA: TENIM UNE FOTO DE CAPGROSUS E SE PORTE DE SE CLASE.
-ANNA: UN DIE PUDEM ENA E VEURE ES CAPGROSUS E SEJUNTEMENT.
-TONI: SURTEN PER SAN BERTUMEU.
-AÏDA: ES CAPGROSUS SURTEN BELLANT.
-AGNÉS: VAN EM SE BANDE DE MUSICE.
-CLARA: SURTEN EM PLUMERU I CEPELL I FAN EXI E NES FIETS I NOLTRUS LI PUDEM FE EM ES NOSTRU.
-MARC: ES CAPGROSUS ELS MENE SE PULISIE.
-AÏDA: SE JENT SI POSE PER DEVALL I PER SE BOCE I VEUEN EM ES UIS, SI NO I EGES BOCE TRUPISERIEN.
-ANNA: ES CAPGROSUS NO PODEN DI RES PERCE ES UN DISFRAS I NO TE BOCE.
-AGNÈS: SI CE EN TE.
-CLARA: PERCE SI XERES ES DE DERERE LEMPENYERIE I EXI TRUPISERIEN.
-EKI: ES CAPGROSUS  TENEN ES CAP MOLT GROS.
-DAVID: ES CAPGROSUS TENEN CELSONS, SEBATES I JERSE.
-CRISTINA: YO VOI A VER CAPGROSUS
-LUCA: JO TEMBE.
-TOMEU: ES CAPGROSUS PASEN PER FERERIES, PES CERES.
-AÏDA: CUAN IA CAPGROSUS TEMBE IA CEVALLS.
-CLARA: ES DE SES UERES E EN SERJI I E JO MUS FA PO.

QUÈ VOLEM SABER?

-ANNA: CIN NOM TENEN?
-AGNÈS: CUANS NIA?
-TONI: CUANS ANYS TENEN? CE EN TENEN 10 O 11?
-ANNA: EN DEUEN TENI MES
-EKI: I COM SE FAN ES CAPGROSUS?
-AÏDA: CINS SENYOS ES SE VAN FE?
-CLARA: I CUANT ES SE VAN FE? NI A DE GROSUS I DE PETITS. CREC CE NIA 2 DE GROSUS
-ANNA: NIA MES DE GROSUS. SON GEGANS PERO A FERERIES NO NIA.
-CLARA: A MO I A NA GUIDA I EN TOMEU
-TONI: SA BANDE TOCE ES JALEO
-AÏDA: NO, ES UN ALTRE
-AGNÈS: I CINES CENSONS TOCE SE BANDE EN ES CAPGROSUS?
-TONI: E SE BANDE IA TEMBOS.
-MARC: I FLAUTES I TRUMPETES
-CLARA: CINS IA MES?
-LAIA:COM ES CE SE DIUEN CAPGROSUS?


EM DEMENAT EJUDE ALS NOSTRUS PARES I MARES


MOLTES GRASIES E TOTES LES FAMILIES PER AVERMUS EJUDAT E SERCA INFURMESIO SOBRE ELS CAPGROSUS
MUS SERA MOLT UTIL!!!!!AM SERCAT PER INTERNET E LE PAJINE DE UICIPEDIE LE DEFINISIO DE CAPGROSUS, PERCE EN FREDERIC E LE SEVE CARTE MUS XERE DUNS CAPGROSUS DIFERENS.
I ESO ES LU CE PUSAVE:

El capgròs, cabot, cap de bou, renoc, cullereta, (cullerola a Biscarri) o papibou és la forma que presenten els amfibis anurs en el seu estat larvari, com la granota o la reineta.
Neix dels ous dipositats entre les plantes palustres en llocs de poca fondària, tot i que alguns amfibis porten les cries al damunt fins que es desenvolupen. El capgròs es caracteritza per la manca d'extremitats, les quals li van apareixent a mesura que es desenvolupa. A la vegada, la cua va desapareixent.

Els cabuts, capgrossos, caparrots, cabets o nans són unes figures antropomorfes típiques de les festes populars de diverses zones europees.
Estes figures solen ser uns caps, fabricats de fusta antigament i per a major comoditat i lleugeresa en l'actualitat de cartró o fibra de vidre, que es posen damunt dels muscles les persones que el duen. Pel fet de tenir un gran cap damunt d'un cos normal, fan també l'efecte de ser uns nans.

SON BEN DIFERENS ECETS CAPGROSUS!!!E LE PISARE EM FET UNE LLISTE DE SEMBLANSES I DIFERENSIES ENTRE LES DUES DEFINISIONS DE CAPGROSUS.
ARE JA SEBEM PERCE SE DIUEN CAPGROSUSSE MEMA DE NE CLARA MUS A ENVIAT A TREVES DUN CUMENTARI EN ES BLOC, UN ENLLAS A UN ALTRE BLOC A ON VEUEN COM VEN FE EN MICELET ES SELERU, UN JEGANTO DE MOEM ECESTES IMAJES I EM SINFURMESIO CE MUS VS DU EN LUCA CUMENSAM A TENI IDES PER FE ES NOSTRUS CAPGROSUS
NESESITEREM:
- PAPE
- COLE DEMPEPERA
- FANG
- TEMPERAS
- BRILLU O BERNIS
I JA VUREM CE MES

JA CUMENSAM E SEBRE MOLTES COSES DELS CAPGROSUS!!!
FRAGMENT DE CARTA ESCRIT A EN FREDERIC:

"FREDERIC VAM SERCA PER INTERNET E SE UICIPEDIA I DEA CE ES CAPGROSUS PODEN SE DUES COSES:
SES CRIES DE SES GRENOTES CE TU CUNEXES
ES CAPGROSUS DE SAN BERTUMEU. ES DIUEN EXI PERCE SE GENT SELS POSE ES CAP I ELSI FA ES CAP GROS. I ECES SOM NOLTRUS, ES CAPGROSUS DE SAN BERTUMEU CE SON SES FESTES DE FERERIES.
JA CUMENSAM E SEBRE MOLTES COSES DES CAPGROSUS:
IA DEU CAPGROSUS I NIA SIS CE TENEN NOM I CUATRE CE NO.
ES NOMS SON: PANXE ROJE, TUMEU BERUGE, CONCU TOLO, SAVIE GIDE, XISCE I EN XIM CE ES DE NOM COM ES TEU MUS0L".
 PUDEU VEURE LA CARTE SENSERE I ALTRES CARTES E: http://enfredericelfollet.blogspot.com/

VAM ESCRIURE ES NOMS DES CAPGROSUS DE FERERIES


AM DIBUXAT  EL CAPGROS QUE MES MUS EGRADE


VAM VEURE UN VIDEO DE COM FEEN EN MICELET ES SELERU, PERO EN MICELET NO ES UN CAPGROS, ES UN GIGANT PETIT.
E FERERIES NO TENIM JIGANS PER ESO ENS A VISITAT E SESCOLE EN XAVI UN ELOT CES DE SE COLLE DE JIJANTS DE LLUMESANES I CUNEX TOTS ES JIGANS DE MENORCE
MUS A DUIT FOTOS DE TOTS ES GIGANS I MUS A DIT ES SEU NOM.


NI A A MO, LO, LLUMESANES, SAN LLUIS, ES CESTEI, I E MERCEDAL.
E SIUTEDELLE I MIJORN NO TENEN NI CAPSGROSUS NI GIGANS
E LLUMESANES TENEN 15 JIGANS I 1 CAPGROS CE ES COM EN TUMEU BERUGE PERO ES DE NOM TOFUL
TEMBE MUS VA ESPLICA CE MEDIEN I PESAVEN.
ELS MES ALTS SON ES DE LO CE FAN 2,90 APRUXIMADEMEN I ES CE MES PESEN SON ES DES CESTELL CE FAN UNS 65-70KG
FUUUUUU!!!!
AM FET ECET MURAL

AM ESCRIT A UNE FEINE ES POBLES DE MENORCE ON I A JIGANS I CAPGROSUS


EN FREDERIC A UNA DE LES SEVES CARTES ENS VA DEMANAR SI ELS CAPGROSSOS NOMÉS SORTIEN A BALLAR PER SANT BARTOMEU I A VEURE A ON EREN ARA.


PER AÇÒ VAM DEMANAR A NA JOANA FEBRER (REGIDORA DE FESTES) SI ENS PODIA VENIR A VEURE PER FER-LI UNES QUANTES PREGUNTES.
ELLA ENS VA DIR QUE ELS CAPGROSSOS SORTIEN PEL CARRER A BALLAR, DUES VEGADES A L'ANY, UNA EL DISSABTE I L'ALTRA EL DIA DE SANT BARTOMEU.
I QUE LA RESTA DE L'ANY DESCANSAVEN AL SOTERRANI DE L'AJUNTAMENT DINS UNES BOSSES NEGRES.
QUAN LES OBRES DE L'AJUNTAMENT ESTIGUIN ACABADES, NA JOANA ENS AVISARÀ I UN DIA ANIREM A FER UNA VISITA ALS CAPGROSSOS.


ARA QUE JA SABEM QUANT MEDEIXEN I PESEN ELS GEGANTS I QUANT MEDIM I PESAM NOLTROS, FAREM FEINA AMB MESURES


QUINES EINES SERVEIXEN PER MEDIR ? I PER PESAR?

PER SABER COM A QUÈ ÉS D'ALT UN GEGANT, HEM FET NA RITA, UNA GEGANTA DE LLUCMAÇANES, A TAMANY NATURAL. HEM EMPRAT PAPER I ALTRES MATERIALS
TAMBÉ HEM TALLAT UNES TIRES DE CARTÓ AMB LES NOSTRES MESURES I LES HEM PENJADES A LA PARET PER VEURE LA DIFÈRENCIA D'ALÇADA QUE HI HA ENTRE NOLTRUS I NA RITA.
QUE GROSSA QUÈ ÉS!!!

HEM DIT EL NOM DE TOTES LES EINES PER MEDIR QUE VARM DUR DE CASA I HEM XERRAT SOBRE LA SEVA UTILITAT.


PERA QUÈ SERVEIX EL METRO?

ANNA: PER MEDIR COSES
I QUINES COSES?
LAIA: PER MEDIR S'AIGUA
MARC: NO, PERQUÈ LA MAR ÉS MASSA GROSSA I NO LA PODEM MEDIR AMB UN METRO
PERÒ PODEM MEDIR PARETS I PORTES
TONI: I PISSARRES
DAVID: O UNA TEULADA
AÏDA: ES COTXUS...
TONI: I COTXERIES...

I LA CINTA MÈTRICA PER A QUÈ L'EMPRAM?

TONI: PER MEDIR COSES PETITES
ANNA: PER MEDIR-NOS
TONI: SI, A SA PARET
LAIA: CREC QUE TAMBÉ ES PER MEDIR SA ROBA
TONI: I ES PEUS
ANNA: I SES CAMES....

NA LAIA VA DUR UN ESCALADOR I ENS EXPLICA QUÈ ÉS PER MEDIR PLANOS I MAPES PER FER CASES.

EN LUCA VA DUR UN TRANSPORTADOR I ENS EXPLICA QUE ÉS PER MEDIR CERCLES.

I PER A QUÈ EMPRAM ELS REGLES?

TONI: PER MEDIR COSES EN ES PAPER
EKI: ES REGLA TAMBÉ ES POT DOLBLEGAR
LAIA: PODEM FER RETXES RECTES ALS PAPERS
ANNA: TOTES SES EINES TENEN NOMBRES
MARC: SERVEIXEN PER SABER QUIN NOMBRE MEDEIXEN SES COSES.

N'EUGÈNIA ENS HA DUIT UN PEU DE REI I ENS HA EXPLICAT QUÈ SERVIA PER MEDIR COSES PETITES COM UN PERN,...

HEM CERCAT LES NOSTRES ALÇADES AL METRO.ALGUNES IMATGES D'ALGUNS FILLETS I FILLETES QUE, ESPONTANEAMENT, S'HAN POSAT A JUGAR AMB LES EINES DE MEDIR.EN FREDERIC EN UNA DE LES SEVES CARTES ENS HA CONTAT QUE ELL MEDEIX 20 CM. HEM POSAT UNA IMATGE SEVA A TAMANY REAL A LA PARET DEL PASSADÍS, AL COSTAT DE LES NOSTRES ALÇADES I DE NA RITA.
CONCLUSIONS: EN FREDERIC ÉS MÉS BAIX QUE NOLTROS I NOLTROS SOM MÉS BAIXOS QUE NA RITA. PERÒ TAMBÉ ÉS CERT QUE NOLTRUSS OM MÉS ALTS QUE EN FREDERIC I QUE NA RITA ÉS MÉS ALTA QUE NOLTRUS. CADA FILLET/A HAN DIBUIXAT COM ELS HI AGRADARIA QUE FOS EL CAPGROS QUE HEM DE FER ENTRE TOTS. AÇÒ SÓN ELS SEUS DIBUIXOSENTRES TOTS ELS DIBUIXOS VAM ANAR VOTANT FINS QUE AL FINAL EL CAPGROS MÉS VOTAT VA SER AQUEST


ARA NOMÉS ENS FALTAVA TRIAR EL NOM. ASSEGUTS A LA RODONA VAM TORNAR A VOTAR I EL NOM MÉS VOTAT VA SER RETXETA.AIXÍ IDÒ JA TENIM EL PROJECTE DEL CAPGROS EN MARXA, PERÒ QUÈ ENS FA FALTA PER COMENÇAR? QUÈ HEM D'ANAR A COMPRAR? ENTRE TOTS VAM FER UN LLISTAT DE COSES QUE NECESSITAVEM.


JA HEM COMENÇAT EN RETXETA. MIRAU, MIRAU!!!


JA TENIM EN RETXETA QUASI ACABAT!!!EN RETXETA JA ESTÀ ACABAT!!!AM FET SE LINIE DES TEMS I AM PUSAT SANY CE VAN FE ES CAPGROSUS.
PARES I MARES JERMANS I JERMANES I LAVIS I SAVIES VUS CUNVIDAM A PUSARVOS A S'ANY CE VAU NEXE.


CUANT NE JUANE MUS AVISI PUDREM NA A VEURE ES CAPGROSUS A SEJUNTEMENT. ESPERAM CE PREST TENGIN ES SETURANI CULUCATJA HEM ANAT A VISITAR ELS CAPGROSSOS A L'AJUNTAMENT.
HA ESTAT MOLT EMOCIONANT!!
MOLTES GRÀCIES A NA JOANA I A N'EN CARRE.